8. ДОПС У ЈАГОДИНИ | У ЖИРИЈУ КАЛИНА КОВАЧЕВИЋ И РАДЕ МАРЈАНОВИЋ